Antti Sääksvuori DI

asAntti on tuote- ja palveluhallinnan ja tuotekehityksen ammattilainen. Hän pystyy nopeasti perehtymään yrityksen tilanteeseen ja tunnistamaan uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia. Hän tuntee erittäin hyvin yritysten käytännön haasteet tuotehallinnan, tuotteistamisen, tuotekehityksen sekä tarjooma- ja portfoliojohtamisen suhteen. Antti on vienyt läpi kymmeniä hankkeita suurissa ja pienissä yrityksissä, Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi hänellä on paljon kokemusta digitalisaatiosta, tuotteiden palvelullistamisesta ja hinnoittelun kehittämisestä.