Krios

Krios Business Consulting Oy on konsulttiyritys, joka tarjoaa yritysten strategisiin kysymyksiin liittyviä konsultointipalveluja liikkeenjohdolle ja hallituksille. Autamme yrityksiä menestymään ja luomaan arvoa asiakkailleen, omistajilleen ja työntekijöilleen. Tunnistamme tilanteeseen sopivat strategiset vaihtoehdot ja tuemme tarkasti tehtyjen valintojen menestyksekästä toimeenpanoa. Meillä on pitkä kokemus yritysten strategisesta kehittämisestä konsultteina, operatiivisessa johdossa, hallituksen jäseninä, yrittäjinä ja sijoittajina. Olemme auttaneet yli 100 yritystä menestymään.

 


Yrityksillä on haasteita sekä kannattavuuden että kasvun kanssa. Yritykset eivät tuota riittävästi arvoa asiakkailleen ja omistajilleen.

Esimerkiksi suomessa:

  • Suuryritysten keskimääräinen nettotulos on ollut viime vuosina 3% luokkaa.
  • PK-yrityksillä keskimääräinen nettotulos on ollut vain noin 2%.
  • Pääoman tuottoaste on sekä suurissa että pienissä yrityksissä keskimäärin alle 5%.
  • Liikevaihto on viimeisen kolmen vuoden aikana kutistunut suurissa yrityksissä 3%.
  • Vain 4-5% suomalaisista yrityksistä täyttää OECD:n kasvuyrityksen* määritelmän.

(Lähteet: Tilastokeskus, Yritysten tilinpäätöstiedot 2012-2015; Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015)
*) Kokonaispääoman tuotto-% (ROA)
**) Työntekijöitä vähintään 10 ja kasvuvauhti vähintään 20 %

Suorituskykyongelmien taustalla olevat syyt, samoin kuin ongelmiin sopivat ratkaisut vaihtelevat markkinasta, yrityksestä ja toimialasta toiseen. Useat yritykset toimivat kypsillä tai taantuvilla markkinoilla missä kasvua on vaikea saada aikaan ilman liiketoiminnan ja liiketoimintamallin kokonaisvaltaista uudelleensuunnittelua. Toisaalta digitaalinen murros koskettaa kaikkia toimialoja ja muuttaa useimpien yritysten liiketoimintaa peruuttamattomasti. Ymmärrämme hyvin tämän murroksen strategiset vaikutukset ja autamme yritystänne muuttamaan sen kilpailueduksi.

 

 

Arvo syntyy sopivasta yhdistelmästä

kaavio-01
Krios auttaa ymmärtämään yrityksenne suorituskykyyn vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä tunnistamaan tilanteeseen sopivat strategiset vaihtoehdot. Meillä on syvällinen osaaminen yrityksen kilpailukyvyn kannalta keskeistä tekijöistä.

  • Liiketoimintastrategiasta
  • Markkina- ja asiakassegmentoinnista
  • Tuote- ja palveluportfolion kehittämisestä ja hallinnasta
  • Liiketoimintamallin, ansainta- ja hinnoittelumallien kehittämisestä

Näkemyksemme mukaan nämä neljä elementtiä muodostavat yrityksen menestyksen ja suorituskyvyn perustan. Ja juuri näiden neljän elementin syvällisellä ja kokonaisvaltaisella ymmärtämisellä on keskeinen asema liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

Autamme asiakkaitamme liiketoimintamallin, asiakkuuksien ja tuoteportfolion suunnittelusta ja kehittämisestä. Autamme strategiaprosessin läpiviemisessä tai tulemme mukaan tukemaan sen kriittisiä vaiheita. Kukin prosessi luodaan aina asiakkaan tarpeen, tilanteen ja organisaation mukaan. Tavoitteenamme on pysyä asiakkaan kumppanina koko liiketoiminnan muutosvaiheen läpi. Krios Business Consulting on arvostettu ja luotettu kumppani asiakkaidensa keskuudessa. Olemme tunnettu konkreettisista ja toteuttamiskelpoisista strategiasuunnitelmista, jotka ovat aidosti muuttaneet yritysten suuntaa.

Ajankohtaista

MIKÄ PELASTAISI KIVIJALKAKAUPAN? (ESA SAARELAINEN)

Televisiossa julkaistiin joku aika sitten paria sarjaa, jossa pääosissa ovat tavaratalot noin reilun sadan vuoden takaa tavaratalojen alkutaipaleelta. Tavaratalot kilpailevat sarjoissa asiakkaiden sydämistä tuomalla ensimmäistä kertaa tuotteet […]

KADONNUTTA KASVUA ETSIMÄSSÄ (ESA SAARELAINEN)

Suomalaisten yritysten liikevaihdon kehitys on ollut viime vuosina keskimäärin kaksi prosenttia. Kasvu ei ole tyrehtynyt kannattavuuteen panostamisen takia, koska keskimääräiset nettotulokset ovat olleet alle kolmen […]

Krios osaaminen ja avainhenkilöt

Kriosin taustalla pitkä ja laaja konsultointiosaaminen. Krioslaisilla on pitkä kokemus yritysten strategisesta kehittämisestä ja vaativista muutostilanteista. Olemme auttaneet yli 100 yritystä menestymään. Pitkän konsultointikokemuksen lisäksi meillä on useiden vuosien kokemus käytännön johtamistyöstä. Olemme myös useita kertoja olleet perustamassa uutta liiketoimintaa sekä johtamiimme yhtiöihin, että asiakkaille. Hallitustyössä olemme olleet mukana yli kymmenessä eri yhtiössä.

Krios on

ANALYYTTINEN, SYSTEMAATTINEN JA FAKTAPOHJAINEN

JOUSTAVA JA ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN RÄÄTÄLÖIVÄ

VUOROVAIKUTTEINEN JA KESKUSTELEVA

YRITYKSEN TILANTEEN JA YRITYSKULTTUURIN HYVIN YMMÄRTÄVÄ

LIIKETOIMINNAN YMMÄRRYSTÄ LISÄÄVÄ

Asiantuntijat

Jussi-Pekka Laakso

 

Esa Saarelainen

 

Antti Sääksvuori

 

Teija Sirko

 

Anne Bruun

 

Ilkka Tiainen

 

Yhteystiedot

Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo
Tel: +358 40 551 8046

etunimi.sukunimi@krios.fi

www.krios.fi