Krios

Krios Business Consulting Oy on konsulttiyritys, joka tarjoaa yritysten strategisiin kysymyksiin liittyviä konsultointipalveluja liikkeenjohdolle ja hallituksille. Autamme yrityksiä menestymään ja luomaan arvoa asiakkailleen, omistajilleen ja työntekijöilleen. Tunnistamme tilanteeseen sopivat strategiset vaihtoehdot ja tuemme tarkasti tehtyjen valintojen menestyksekästä toimeenpanoa. Meillä on pitkä kokemus yritysten strategisesta kehittämisestä konsultteina, operatiivisessa johdossa, hallituksen jäseninä, yrittäjinä ja sijoittajina. Olemme auttaneet yli 100 yritystä menestymään.

 


Suorituskykyongelmien taustalla olevat syyt, samoin kuin ongelmiin sopivat ratkaisut vaihtelevat markkinasta, yrityksestä ja toimialasta toiseen. Useat yritykset toimivat kypsillä tai taantuvilla markkinoilla missä kasvua on vaikea saada aikaan ilman liiketoiminnan ja liiketoimintamallin kokonaisvaltaista uudelleensuunnittelua. Toisaalta digitaalinen murros koskettaa kaikkia toimialoja ja muuttaa useimpien yritysten liiketoimintaa peruuttamattomasti. Ymmärrämme hyvin tämän murroksen strategiset vaikutukset ja autamme yritystänne muuttamaan sen kilpailueduksi.

Arvo syntyy sopivasta yhdistelmästä

kaavio-01

Kolme liiketoiminnan kriittistä valintaa

Krios auttaa asiakkaitaan ymmärtämään yrityksen suorituskykyyn vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä tunnistamaan tilanteeseen sopivat strategiset vaihtoehdot.

Näkemyksemme mukaan yrityksen menestys perustuu kykyyn tehdä oikeita valintoja ja kehittää yrityksen toimintakykyä samanaikaisesti kolmella osa-alueella:

  • Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa (mitä asiakkaan tarpeita yritys ratkaisee ja miten)?
  • Millä markkinoilla yritys toimii (keitä asiakkaita yritys on päättänyt palvella)?
  • Miten yritys erottuu kilpailijoista (mikä yrityksen tavassa ratkaista asiakkaan tarve tekee siitä kilpailijoita paremman)?

 

Lähtökohtana huolellinen lähtötilanteen analyysi

Oikeiden valintojen tekeminen edellyttää riittävää ymmärrystä lähtötilanteesta. Lähtötilanteen analyysi on tyypillisesti työläs ja vaativa prosessi. Seurauksena on usein kompromisseja ja varman päälle tehtyjä strategisia valintoja.

Kriosin käytössä on monipuolista dataa kuluttajista, yrityksistä ja toimintaympäristön trendeistä. Hyödynnämme tehokkaita analytiikkatyökaluja, joiden avulla lähtötilanteen analyysi voidaan tehdä huolellisesti ja kustannustehokkaasti. Analyyttinen osaamisemme on asiakkaiden käytössä osana kehitysprojekteja tai erillisinä markkina-, kilpailija- ja skenaarioanalyyseina.

 

Ammattimainen toimintatapa

Kriosin tapa toimia on systemaattinen ja faktoihin perustuva. Toimimme joustavasti ja tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Projektit räätälöidään asiakkaan tilanteen mukaan. Jokaisessa projektissa tavoitteena on lisätä asiakkaan ymmärrystä liiketoiminnastaan.

Tavoitteenamme on pysyä asiakkaan kumppanina koko liiketoiminnan muutosvaiheen läpi. Krios Business Consulting on arvostettu ja luotettu kumppani asiakkaidensa keskuudessa. Olemme tunnettu konkreettisista ja toteuttamiskelpoisista tuloksista, jotka ovat aidosti muuttaneet yritysten suuntaa.

Ajankohtaista

LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN ANALYTIIKAN AVULLA (ESA SAARELAINEN)

Konsernissa oli useita läheisillä toimialoilla toimivia tytäryhtiöitä ja yksiköitä. Ristiinmyynti oli houkutellut pitkään ja asiasta käynnistettiin selvitysprojekti. Hyvänä uutisena todettiin, että asiakaskunnassa oli sopivasti sekä […]

MIKÄ PELASTAISI KIVIJALKAKAUPAN? (ESA SAARELAINEN)

Televisiossa julkaistiin joku aika sitten paria sarjaa, jossa pääosissa ovat tavaratalot noin reilun sadan vuoden takaa tavaratalojen alkutaipaleelta. Tavaratalot kilpailevat sarjoissa asiakkaiden sydämistä tuomalla ensimmäistä kertaa tuotteet […]

KADONNUTTA KASVUA ETSIMÄSSÄ (ESA SAARELAINEN)

Suomalaisten yritysten liikevaihdon kehitys on ollut viime vuosina keskimäärin kaksi prosenttia. Kasvu ei ole tyrehtynyt kannattavuuteen panostamisen takia, koska keskimääräiset nettotulokset ovat olleet alle kolmen […]

Krios osaaminen ja avainhenkilöt

Kriosin taustalla pitkä ja laaja konsultointiosaaminen. Krioslaisilla on pitkä kokemus yritysten strategisesta kehittämisestä ja vaativista muutostilanteista. Olemme auttaneet yli 100 yritystä menestymään. Pitkän konsultointikokemuksen lisäksi meillä on useiden vuosien kokemus käytännön johtamistyöstä. Olemme myös useita kertoja olleet perustamassa uutta liiketoimintaa sekä johtamiimme yhtiöihin, että asiakkaille. Hallitustyössä olemme olleet mukana yli kymmenessä eri yhtiössä.

Asiantuntijat

Jussi-Pekka Laakso

Esa Saarelainen

Antti Sääksvuori

 

Teija Sirko

 

Anne Bruun

 

Ilkka Tiainen

 

Yhteystiedot

Tietäjäntie 2, 02130 Espoo
Tel: +358 40 551 8046

etunimi.sukunimi@krios.fi

www.krios.fi